Categories
News

การจัดฟันแบบใส Invisalign เวลาเครื่องมือทำงาน จะรู้สึกเจ็บหรือไม่

การจัดฟันแบบใส Invisalign เวลาเครื่องมือทำงาน จะรู้สึกเจ็บหรือไม่ การจัดฟันแบบใส เป็นการรักษาทางทันตกรรมรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะการจัดฟันแบบใส สามารถตอบโจทย์ไลพ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการจัดฟันแบบใส มีความแตกต่างจากการจัดฟันในรูปแบบทั่วไปที่มีเหล็กจัดฟันอยู่ภายในช่องปาก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ แต่การจัดฟันแบบใสนั้น มีเครื่องมือการจัดฟันที่สามารถถอดออกได้ขณะรับประทานอาหารหรือขณะแปรงฟัน

นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดฟันยังมีความบางและใส เมื่อเราสวมใส่เครื่องมือการจัดฟันแล้ว ทำให้คนอื่นมองแทบไม่ออกเลยว่าเรากำลังเข้ารับการจัดฟันอยู่ ซึ่งนี่ก็คือข้อดีของการจัดฟันแบบใส เพราะจะช่วยทำให้รู้สึกมีความมั่นใจ ทำให้ยิ้มได้อย่างสดใส สวยงาม มากกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป ที่เวลายิ้มจะเห็นเครื่องมือการจัดฟันทำให้บางคนขาดความมั่นใจได้ สำหรับการจัดฟันแบบใส

ทางการทันตกรรมได้มีการพัฒนานำรูปแบบใหม่ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เข้ารับการจัดฟันสามารถออกแบบรอยยิ้มร่วมกับทันตแพทย์ได้ ทำให้ตอบโจทย์ตอบผู้เข้ารับการจัดฟันมากที่สุด และทำให้เราได้ผลการรักษาที่พึงพอใจตามแบบที่เราต้องการ ในแง่ของการสวมใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์จะแนะนำให้เราสวมใส่เครื่องมืออย่างน้อยวันละ 20- 22 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องมือการจัดฟันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานของเครื่องมือการจัดฟันแบบใสนั้น เราต้องอธิบายก่อนว่าเครื่องมือการจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์จะทำการออกแบบเครื่องมือมาเฉพาะบุคคล ทำให้เครื่องมือการจัดฟันสามารถเข้ากับช่องปากของผู้เข้ารับการจัดฟันได้อย่างพอดี จึงทำให้การทำงานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับวันนี้ทางคลินิก ของเราจะมาพูดถึงการทำงานของเครื่องมือการจัดฟันแบบใส ซึ่งหลายคนที่เคยเข้ารับการจัดฟันแบบทั่วไปเวลาที่เราต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการติดเครื่องมือ ได้ทำการปรับเครื่องมืออาจจะทำให้รู้สึกเจ็บและตึงเลยภายในช่องปาก เนื่องจากเครื่องมือการจัดฟันอาจจะรั้งดึงฟัน เพราะนี่คือการทำงานของเครื่องมือการจัดฟันแบบติดแน่น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟันรู้สึกเจ็บปวด แต่ในการจัดฟันแบบใส หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องมือของการจัดฟันแบบใสนั้น มีความบางเรียบและมีความใส และออกแบบมาเฉพาะบุคคลทำให้เครื่องมือสามารถเข้ากับช่องปากของผู้เข้ารับการจัดฟันได้อย่างพอดี

ซึ่งการทำงานของเครื่องมือการจัดฟันแบบใสนั้น เมื่อเราสวมใส่เครื่องมือเครื่องมือก็จะทำงาน โดยจะช่วยทำให้ฟันเคลื่อนไปในตำแหน่งที่ทันตแพทย์ได้กำหนดไว้ จะไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บเพราะเครื่องมือการจัดฟันแบบใส จะเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆด้วยแรงที่เบามาก จึงไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวด เพราะเครื่องมือการจัดฟันจะไม่รั้งดึง ทำให้รู้สึกเจ็บปวด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการจัดฟันแบบใสเมื่อเราสวมใส่เครื่องมือการจัดฟัน แล้วเมื่อเครื่องมือทำงานจะไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดนั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใสจะต้องสวมใส่เครื่องมืออย่างน้อยวันละ 20 -22 ชั่วโมง ตามที่ทันตแพทย์แนะนำเพื่อให้เครื่องมือการจัดฟันเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์วางไว้ เพื่อให้ได้รับผลการรักษาอย่างแม่นยำ ดังนั้น สิ่งสำคัญของการจัดฟันแบบใสก็ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยของผู้เข้ารับการจัดฟันด้วย