Categories
News

วิกฤตเชื้อเพลิงทำให้ห้างสรรพสินค้าในปากีสถานต้องปิดก่อนกำหนด

รัฐบาลปากีสถานสั่งให้ศูนย์การค้าและตลาดปิดก่อนเวลาทุกวัน เนื่องจากประเทศเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยประเทศในเอเชียใต้ได้ประมาณ 62 พันล้านรูปีปากีสถาน ปากีสถานสร้างพลังงานส่วนใหญ่โดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนำเข้า ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในปีที่แล้ว สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อการเงินที่ลดน้อยลงของประเทศ

ในการชำระค่านำเข้าพลังงานนั้น ประเทศต้องการเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลปากีสถานมีเงินตราต่างประเทศ 1.17 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก่อน หลังจากที่ทุนสำรองลดลงประมาณ 50% ในปีที่แล้ว นั่นก็เพียงพอที่จะครอบคลุมมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของประเทศประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงาน นายอาซิฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าห้างสรรพสินค้าและตลาดจะต้องปิดทำการภายในเวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐบาลได้รับคำสั่งให้ลดการใช้ไฟฟ้าลง 30% ในขณะเดียวกัน การผลิตพัดลมไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพจะถูกห้ามตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางได้อนุมัติการบังคับใช้แผนอนุรักษ์พลังงานในทันที พรรคสันนิบาตมุสลิมปากีสถาน ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลระบุในทวิตเตอร์