Categories
News

การจัดฟันเด็ก กับ การจัดฟันตอนโต ต่างกันอย่างไร

การจัดฟันเด็ก กับ การจัดฟันตอนโต ต่างกันอย่างไร การเข้ารับการจัดฟัน ถือว่าเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยแก้ไขปัญหาฟันได้แทบจะทุกกรณี แต่การจัดฟันนั้น ก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันที่สวมใส่เครื่องมือแบบติดแน่น การจัดฟันแบบใส การจัดฟันแบบเร็ว ซึ่งการจัดฟันในรูปแบบต่างๆที่กล่าวมานั้น ก็จะมีข้อแตกต่างกันออกไป มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาได้แตกต่างกัน

Categories
News

แนวทางการปฏิบัติตัว ขณะเข้ารับการจัดฟันเด็ก เพื่อป้องกันโรคฟันผุ

แนวทางการปฏิบัติตัว ขณะเข้ารับการจัดฟันเด็ก เพื่อป้องกันโรคฟันผุ หลายคนในวัยเด็กอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันผุ ตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของฟันในอนาคต สำหรับการเกิดฟันผุนั้น เกิดจากการมีเศษอาหารไปค้างอยู่ตามซอกฟัน หรือมีน้ำตาลจากอาหารที่กินค้างคาอยู่ในปากและสัมผัสกับฟันอยู่เป็นเวลานาน และไม่ได้รับการรักษาความสะอาดฟันที่ดี

Categories
News

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่ การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูดนิ้ว ซึ่งการดูดนิ้วเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเองหรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

การจัดฟันแบบใส Invisalign เวลาเครื่องมือทำงาน จะรู้สึกเจ็บหรือไม่

การจัดฟันแบบใส Invisalign เวลาเครื่องมือทำงาน จะรู้สึกเจ็บหรือไม่ การจัดฟันแบบใส เป็นการรักษาทางทันตกรรมรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะการจัดฟันแบบใส สามารถตอบโจทย์ไลพ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการจัดฟันแบบใส มีความแตกต่างจากการจัดฟันในรูปแบบทั่วไปที่มีเหล็กจัดฟันอยู่ภายในช่องปาก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ แต่การจัดฟันแบบใสนั้น มีเครื่องมือการจัดฟันที่สามารถถอดออกได้ขณะรับประทานอาหารหรือขณะแปรงฟัน