Categories
News

แนวทางการปฏิบัติตัว ขณะเข้ารับการจัดฟันเด็ก เพื่อป้องกันโรคฟันผุ

แนวทางการปฏิบัติตัว ขณะเข้ารับการจัดฟันเด็ก เพื่อป้องกันโรคฟันผุ หลายคนในวัยเด็กอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันผุ ตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของฟันในอนาคต สำหรับการเกิดฟันผุนั้น เกิดจากการมีเศษอาหารไปค้างอยู่ตามซอกฟัน หรือมีน้ำตาลจากอาหารที่กินค้างคาอยู่ในปากและสัมผัสกับฟันอยู่เป็นเวลานาน และไม่ได้รับการรักษาความสะอาดฟันที่ดี

Categories
News

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่ การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูดนิ้ว ซึ่งการดูดนิ้วเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเองหรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

การจัดฟันแบบใส Invisalign เวลาเครื่องมือทำงาน จะรู้สึกเจ็บหรือไม่

การจัดฟันแบบใส Invisalign เวลาเครื่องมือทำงาน จะรู้สึกเจ็บหรือไม่ การจัดฟันแบบใส เป็นการรักษาทางทันตกรรมรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะการจัดฟันแบบใส สามารถตอบโจทย์ไลพ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการจัดฟันแบบใส มีความแตกต่างจากการจัดฟันในรูปแบบทั่วไปที่มีเหล็กจัดฟันอยู่ภายในช่องปาก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ แต่การจัดฟันแบบใสนั้น มีเครื่องมือการจัดฟันที่สามารถถอดออกได้ขณะรับประทานอาหารหรือขณะแปรงฟัน